A view of the kibbutz/ Simon Kadmon Nitza

SKU:

16749

size: 

S

Item Description: 

A view of the kibbutz

Art Name: 

Simon Kadmon Nitza

Main Technique: 

Painting

Technique: 

Oil on canvas

Length: 

11.81

Width: 

13.78

More works of art