מודזלביץ' נולד בארגנטינה ב- 1931. עלה ארץ ב- 1939.
אחד הציירים הבולטים בדור העולה של אמני ישראל ומקומו ניכר מאז תערוכתו הראשונה בגלריה כץ בתל אביב בשנת 1956, עת הפתיע את קהל שוחרי האמנות בישראל ב"קו" המיוחד שקבע לעצמו, ובעולם דמיונותיו האישי, שהתבסס בעיקרו סביב נושא ראשי אחד: "אורות הכרך" על גווניהם, רקמות צבעיהם וקיצבם המיוחד.

מודזלביץ היה אוטודידאקט רגישותו והאינטלגנציה הפנימית המציינות את אופיו, דחפוהו לעיצוב עולמו באמצעים לא קונבנציונליים, שחרגו מהזרמים המקובלים בתנועה האמנותית בימים ההם.

למודזלביץ לא היו מעברים מסגנון אחד למשנהו. הוא יצר בצורה הקרובה לנפשו, כשהוא יודע היטב את אשר לפניו. הורגש כי הוא מבטא בדרכו את האקלים שלנו ומצליח להגיע לכלל גישה פיוטית ומעמיקה להפליא בציורי הנוף האורבני.

הוא היה קולוריסט מחונן, בעל חוש מפותח לקומפוזיציה. ציוריו מעידים על טעם מעודן ורגישות מוסיקלית בתיזמורם של הצבעים. הוא משתמש  לכאורה באמצעי ביטוי מופשטים, אך נמנע מלהתנתק לחלוטין מזיקה לגלויי הטבע.

מתוך "מבצרו" הציורי שביפו העתיקה, שאב מודזלביץ מדי יום את רוח הים ואת אורות הנמל הדומם, שאינם חדלים מלהשרות את אווירתם הקסומה על סגנונו המיוחד.

יצירותיו נמצאות באוספים רבים וחשובים בארץ ובעולם.

Artworks by the artist

landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:23.62
Width:31.50
Height:
landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:23.62
Width:31.50
Height:
landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:25.59
Width:36.22
Height:
landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:15.75
Width:19.69
Height:
landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:21.26
Width:28.74
Height:
landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:23.62
Width:31.50
Height:
landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:23.62
Width:31.50
Height:
landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Acrylic on cardboard
Length:19.69
Width:23.62
Height:
landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:19.69
Width:23.62
Height:
landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:19.69
Width:23.62
Height:
landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:15.75
Width:19.69
Height:
landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:19.69
Width:23.62
Height:
landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:15.75
Width:19.69
Height:
landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:15.75
Width:19.69
Height:
landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Acrylic on cardboard
Length:17.72
Width:23.62
Height:
landscape / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:24.80
Width:20.87
Height:
Landscape- Abstract / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:51.18
Width:76.38
Height:
Landscape- Abstract / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:38.19
Width:51.18
Height:
Landscape- Abstract / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:51.18
Width:76.38
Height:
Landscape- Abstract / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:38.19
Width:51.18
Height:
Landscape- Abstract / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:25.59
Width:35.43
Height:
Landscape- Abstract / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:35.43
Width:47.24
Height:
Landscape- Abstract / Modzelevich Efraim
Creation Year: -
Main Technique:Painting
Technique:Oil on canvas
Length:38.19
Width:51.18
Height: